Melioracje i roboty hydrotechniczne.

Meliorujemy od lat.

 • ODMULANIE ROWÓW, KANAŁÓW I RZEK
 • PRACE SPECJALISTYCZNE Z UŻYCIEM SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
 • REMONTY I UMACNIANIE SKARP I WAŁÓW
 • MONTAŻE I DEMONTAŻE KONSTRUKCJI I URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH
 • BUDOWA, REMONTY MODERNIZACJE OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH
 • ZBIORNIKI RETENCYJNE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
 • OSUSZANIE ŁĄK, PASTWISK, PÓL UPRAWNYCH – SIECI DRENARSKIE
 • REGULACJA RZEK, ZARYBIANIE, MONITORING OKRESOWY
 • ZAKŁADANIE STAWÓW, POGŁĘBIANIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH
 • ODTWARZANIE I REKULTYWACJA STARYCH CIEKÓW
 • UMOCNIENIA SKARP I DNA CIEKÓW
 • CZYSZCZENIE ZASTAWEK I PRZEPUSTÓW
 • SEZONOWE UTRZYMANIE WAŁÓW I SKARP
 • KOSZENIE I KARCZOWANIE ROŚLINNOŚCI